Företagsporträtt av Piteå Närings Fastigheter

”Vi hälsar på hos Föreningsservice”

För drygt ett år sedan flyttade Föreningsservice in i lokaler på Batterigatan 10.
Visionen är tydlig för den ideella föreningen som utgör en stark resurs i Piteå: Att växa tillsammans med föreningar och samarbetspartner. Vi tog en kopp kaffe med Johnny Lidman, biträdande verksamhetschef och arbetsledare.

Föreningsservice bedriver en omfattande verksamhet inom administration, projektledning och uthyrning. Utöver detta tillhandahåller man även vaktmästarpool och erbjuder tjänster inom tryck och formgivning.

Föreningsservice levererar tjänster till drygt 180 föreningsmedlemmar. Det kan handla om alltifrån lotteritillverkning till anläggningsskötsel.

– Föreningslivet är en viktig pusselbit i det svenska samhället. Sociala nätverk, integration, hälsa och välmående stärks av att föreningslivet får växa, säger Johnny Lidman.

Nå nya höjder

Uppdraget handlar om att ge föreningar rätt förutsättningar och tillsammans nå nya höjder.
– Vi jobbar hårt för att föreningar och föreningsanställda ska få det stöd de behöver. Vi avlastar med till exempel driftsfunktioner så att föreningarna lättare kan fokusera på den huvudsakliga verksamheten.
– Vi samordnar även med inköp och försöker rusta med tunga investeringar som föreningarna kan hyra vid behov istället för att själva låsa kapital.

Värdefulla sammanhang

Föreningsservice vill bidra till en inkluderande och öppen kommun.
– Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet för att kunna erbjuda människor som står utanför samhället värdefulla sammanhang. Det gör vi i samarbete med bland annat gymnasieskolan, socialtjänsten, kriminalvården och samhällsbyggnad.
– Många samarbetspartner jobbar sedan tidigare med olika sociala engagemang. Det inspirerar oss!

Vill vara en plattform

Föreningsservice arbetar på en bred front, men utgår alltid från samma huvudmål: Att föreningslivet ska utvecklas med hjälp av deras resurser och kompetens.
– Vi vill vara en plattform för olika människor att hitta ett värde i.

PnF hjälpte Föreningsservice att hitta en lokal där olika verksamheter som administration, tryckeri, projektledning samt all personal samlas under ett tak.
I lokalerna finns även ett stort utbud av utrustning som föreningar kan hyra.
– Vi är tacksamma över att fortsätta med vår verksamhet i lokaler som PnF äger och driftar, vilket underlättar vårt arbete.

FAKTA / JOHNNY LIDMAN

  • Biträdande verksamhetschef och arbetsledare
  • Har jobbat på Föreningsservice i drygt fyra år.
  • Ansvarar för samordning, arbetsledning och affärsutveckling samt avtal, upphandlingar, med mera.